Právní základy zpracování osobních údajů a účely

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané na základě techto právních základů a účelů:

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem poptávky a registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách http://www.turbonet.cz a úmyslu uzavřít Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a před uzavřením smlouvy na žádost účastníka, a uzavřením Smlouvy o poskytování služeb elektronickcýh komunikací nebo zasíláním obchodních sdělení souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi účastníkem a poskytovatelem, prostřednictvím elektronických prostředků.

Podrobné znění zásad zpracování osobních údajů si můžete přečíst zde.

Potřebujete poradit nebo více informací?
I výpověď u stávajícího poskytovatele vyřídíme za Vás.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů